Tin Lanh và Thien Chua Giao co gi khac biet voi nguon goc lich su hinh thanh?

Kinh Thánh Sáng Thế Ký 1:1 cũng cho chúng ta biết “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Ðức Chúa Trời là Ðấng Sáng Tạo vũ trụ này, tạo ra bạn và tôi và là Ðấng tối cao toàn quyền điều khiển mọi sự trên thế giới thọ tạo của Ngài. Ðức Chúa Trời là Ðấng rất nhân từ yêu thương nhưng cũng hết sức thánh khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi. Xuất Êdíptôký 34:6-7 Ðức Chúa Trời nói về mình rằng “Giêhôva! Giêhôva! Là Ðức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ơn huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá đều gian ác, tội trọng và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội làvô tội và nhơn tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời…”

Bởi đức thánh khiết của Ngài, Ngài không chấp nhận một tội lỗi nào dù chỉ trong tư tưởng, lời nói. Tiêu chuẩn công chính của Chúa được trình bày trong Kinh Thánh. Nếu bạn đọc sẽ rõ những tiêu chuẩn đó thật cao quá so với khả năng “làm lành” của bất kỳ một con người nào thiện hảo nhất. Ví dụ Chúa dạy chúng ta phải hết lòng yêu kính Chúa, Chúa dạy chúng ta nếu ai chỉ ghét người khác thì phạm tội cũng như tội giết người, Chúa dạy phải yêu thương kẻ thù nghịch mình, Chúa dạy phải hạ mình coi người khác tôn trọng hơn mình… và còn nhiều tiêu chuẩn khác nữa của Ngài mà khi nghiêm túc xét mình trước những tiêu chuẩn đó thì chúng ta sẽ phải nhận ra rằng chúng ta có quá nhiều tội. Không ai trong chúng ta, dù tốt lành đến đâu, có thể được kể là “không có tội trước mặt Ðức Chúa Trời. Chúng ta không tài nào cố gắng nổ lực để được chấp nhận trong mắt Ðức Chúa Trời và đáng phải nhận hình phạt nơi hỏa ngục vì tội lỗi mình. Không có con đường nào cho chúng ta, ngoại trừ một con đường duy nhất mở ra bởi tình thương của Ðức Chúa Trời: Vì tình yêu thương, Ðức Chúa Trời không muốn bỏ mặc con người trong hình phạt tội lỗi nên đã thực hiện một chương trình cứu rỗi cho con người: Ðức Chúa Trời đã sai Chúa Giêxu, cũng là Ðức Chúa Trời, đến thế gian làm con người và chịu chết trên thập tự giá, chịu hình phạt thay cho con người, “Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rôma 5:8). Cũng giống như một người phạm một tội gì đó phải chịu án tù. Luật pháp không thể “tha trắng án” người đó được nhưng có một người khác “vô tội” chịu đứng ra nhận án phạt cho người đó thì người đó có thể được trắng án. Chúa Giêxu là Ðấng hoàn toàn không có tội, nhưng Ngài đã chấp nhận đứng vào chỗ chúng ta để chịu án thay cho chúng ta để tiêu chuẩn công bình của Ðức Chúa Trời được thỏa đáng mà con người cũng thoát khỏi hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Thế thì tình trạng bế tắc kể trên của con người chỉ được giải quyết bằng một giải pháp duy nhất là TIN NHẬN ƠN CỨU CHUỘC CỦA CHÚA GIÊXU CHO MÌNH. Con người không thể cố gắng làm lành để được cứu vì dù làm lành mấy thì lấy gì bù vào cho những tội đã phạm? Chỉ có một cách là một Ðấng không hề có tội chịu thay án phạt cho con người mà thôi và con người chỉ có thể bởi lòng tin nhận lấy công lao của Ngài cho mình để mình được cứu. Thế thì Chúa Giêxu mà chắc hẳn bạn thường nghe nhắc đến khi nói đến đạo Tin Lành là Ðức Chúa Trời xuống thế gian làm người cách đây hơn 2000 năm, để chết thay cho loài người. Ngài đã sống lại sau ba ngày và về trời.

Theo hiểu biết của chúng tôi, vấn đề khác biệt lớn nhất giữa niềm tin Thiên Chúa Giáo và niềm tin Tin Lành là vấn đề con người có nhờ công đức mà được sự cứu rỗi hay không. Niềm tin Tin Lành tin rằng con người được cứu hoàn toàn bởi đức tin nơi sự cứu chuộc của Chúa Giêxu mà không nhờ một chút nào vào công đức của bản thân người đó, nghĩa là một người được cứu chỉ bởi nhận mình có tội và nhận lấy công lao cứu chuộc của Chúa Giêxu cho mình mà thôi. Ở điểm này, niềm tin Công Giáo cho rằng sự cứu rỗi của con người có sự góp phần của công đức của người đó nữa, rằng bởi mình tin và cố gắng làm lành thì mình được cứu chớ chẳng phải do tin Chúa chết thay mình mà thôi. Dù rằng Thiên Chúa Giáo cũng tin Chúa Giêxu chết thay cho tội lỗi con người, nhưng để được cứu, con người còn phải làm điều thiện nữa.

Niềm tin Tin Lành dựa trên nền tảng Kinh Thánh Êphêsô 2:8,9 nói “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” Kinh Thánh cũng dạy chúng ta làm điều tốt, Galati 6:9 nói “Chớ mệt nhọc về sự làm lành.” Tuy nhiên, vấn đề là thứ tự của nó: nghĩa là chúng ta phải TIN ÐỂ ÐƯỢC CỨU, rồi bởi là Con Chúa, chúng ta LÀM LÀNH BỞI MUỐN LÀM THEO LỜI CHÚA. Chúng ta không cố gắng làm lành để có công mà được cứu vì công trạng của chúng ta không thể cứu chúng ta.

Một vấn đề khác biệt nữa giữa niềm tin Công Giáo và Tin Lành là việc cầu xin qua trung gian bà Mari và các thánh. Giáo hội Công Giáo cho phép tín hữu cầu nguyện với Ðức Chúa Trời qua trung gian là đức mẹ Mari và các thánh. Niềm tin Tin Lành chỉ cầu nguyện với Ðức Chúa Trời qua một mình Chúa Giêxu mà thôi vì tin rằng mọi người khác dù tốt lành đến đâu cũng chỉ là con người với những tội lỗi của mình và đều cần được cứu, chỉ có Chúa Giêxu là Ðức Chúa Trời làm người, là Ðấng trọn vẹn không tội lỗi. Kinh Thánh dạy trong 2Timôthê 2:5, “Vì chỉ có một Ðức Chúa Trời, và chỉ có một Ðấng Trung bảo ở giữa Ðức Chúa Trời và loài người, tức là Ðức Chúa Giêxu Christ, là người.” Theo đó, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện thông qua (hay “trong danh”) Chúa Giêxu mà thôi.

Về mặt lịch sử giáo hội, từ ban đầu chỉ có một giáo hội mà thôi. Từ khi Chúa Giêxu sống lại, về trời trong thế kỷ thứ nhất, các môn đồ Ngài vâng lời Ngài đi ra rao giảng đạo Chúa khắp nơi và có nhiều người tin theo Chúa. Những người này họp nhau học lời Chúa, cầu nguyện, thờ phượng Chúa. và được gọi là “Christian” nghĩa là người theo Ðấng Christ hay người theo Chúa Cơ Ðốc, mà ngày nay gọi ngắn lại là Cơ Ðốc Nhân. Vậy ban đầu chỉ có Cơ Ðốc Giáo mà thôi. Tuy nhiên cùng với thời gian, Cơ Ðốc Giáo phát triển lan rộng, có quy cũ tổ chức hẳn hoi. Cùng với sự phát triển đó cũng có những sự lệch lạc trong cách giảng dạy và giải thích Kinh Thánh, những nghi thức tôn giáo do con người đặt ra xen vào giáo hội. Vì vậy mà càng lúc giáo hội Cơ đốc càng đi xa khỏi sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Ðến thế kỷ 16, Martin Luther, một tu sĩ trong dòng tu Cơ Ðốc, đã đứng ra kêu gọi giáo hội sửa đổi những sai trật để đi đúng lại với niềm tin ban đầu của Kinh Thánh. Vấn đề chính ông đưa ra là sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin mà thôi mà không bởi chút công trạng nào của con người. Con người không thể dùng tiền bạc hay công trạng nào của mình để mua lấy sự cứu rỗi. Ông cũng đề nghị bỏ đi một số hình thức tôn giáo mê tín sai lạc của giáo hội lúc bấy giờ. Giáo hội lúc ấy đã bác bỏ đề nghị của Martin Luther và vì thế mà Luther cùng với một số người khác đã lập nên giáo hội Cải Chánh mà ngày nay tiếng Việt gọi là giáo hội Tin Lành. Như đã trình bày ở trên, vấn đề khác biệt lớn nhất đưa đến sự thành lập giáo hội Tin Lành là vấn đề con người được cứu chỉ bởi đức tin nơi sự cứu chuộc của Chúa Giêxu mà thôi mà hoàn toàn không bởi chút công đức nào.

Advertisements

34 phản hồi

 1. Tháng Chín 26, 2006 lúc 2:47 chiều

  Trang web thien chua giao

 2. Mss.anna.. said,

  Tháng Mười 23, 2007 lúc 2:48 sáng

  Chac con` 1 vai van de nua,ve 1 so van de cua tín dieu nua ma!sao ko noi het a?

 3. xuan said,

  Tháng Mười Hai 5, 2008 lúc 1:23 chiều

  qua hay, qua chinh xac, ung ho het minh hihi

 4. Thành said,

  Tháng Hai 16, 2009 lúc 6:04 chiều

  Theo cá nhân mình thì bài viết của bạn là tốt, nhưng mình nghĩ có lẽ bạn nên viết cụ thể hơn chút nữa.
  Nếu được thì giải thích luôn phải không (cái này chắc liên quan lịch sử)
  Dù sao cũng cảm ơn bạn về những dòng trên, hồi nào đến giờ mình thấy Thiên Chúa giáo bị công kích rất nhiều. Mong nhiều bài hơn của bạn
  Thanks

 5. hieu said,

  Tháng Ba 15, 2009 lúc 5:20 chiều

  vo van,nhung chuyen nay co gi ma dang quan tam the,tren bao chi viet day co gi dang xem dau

 6. yen said,

  Tháng Sáu 14, 2009 lúc 7:07 sáng

  Toi la 1 tin do cua thien chua giao.Toi thay co qua nhieu nguoi chi trich thien chua giao,tai sao lai nhu vay? neu nhu vay thi viet nam dau phai la 1 dat nuoc coi trong quyen tu do tin nguong cua nguoi khac? toi xin bo xung 1 dieu tin lanh khac voi thien chua giao nua la dao tin lanh ko tho phung duc me dong trinh maria. Tai vi nguoi ta nghi rang khi 1 nguoi phu nu mang thai,thi khong con la dong trinh nhung chinh thien chua la cha cua chua Giesu da den va tao nen cai thai do.Du sao thi moi giao phai co quan diem rieng cua minh. Ai biet them gi thi bo sung

 7. anh noi said,

  Tháng Bảy 25, 2009 lúc 1:12 chiều

  uoc gi hai dao co the sat nhap lai mot thi tot qua

 8. son said,

  Tháng Bảy 25, 2009 lúc 1:17 chiều

  tin lanh hay thien chua giao thi tat ca cung deu la anh em cua nhau ca ma thoi.
  toi cung co biet tin lanh thi ho khong tin duc me dong trinh. vi ho nghi mot nguoi phu nu da co con khong the nao ma con dong trinh duoc,dieu co co cung khong phai la sai,nhung do duoc tao tu quyen nang cua thien chua thi lai khac,ma con nguoi ta ko the hieu duoc

 9. TÔN GIÁO LA SỰ LỪA GẠT said,

  Tháng Tám 21, 2009 lúc 5:21 sáng

  Chủ nghỉa MARK-LENIN nói tôn giáo là sự lùa gạt! chúng ta hãy bình tâm nhìn lại một cách quan …! VIỆT NAM là một đất nước nhiều tôn giáo được du nhập, THIÊN CHÚA GIÁO được du nhập từ thời PHÁP xâm lược đô hộ VN, trước đó dân tộc VN đều thờ ông bà tổ tiên và thờ PHẬT tổ tiên nhà chúng tôi cũng vậy, sau khi PHÁP xâm lươc VN chúng ta chúng chuyền đạo bắt mọi gia dình bỏ tổ tiên di để thờ chúa, nếu gia đình nào theo đao CHÚA thì được chính phủ đô hộ bênh vực…..! Ông bà tôi cũng phải theo đạo CHÚA từ đó, bàn thờ tổ tiên tổ tiên nhà tôi phải dấu vào trong hòm thóc, mỗi khi cúng tổ tiên phải lén nút cúng vào ban đêm……! khi CMT8 thành công giải phóng bọn xâm lược PHÁP, ông bà tôi bỏ đạo THIÊN CHÚA từ đó!

  Chúng ta hãy nhìn nhận lại lịch sử, mọi tôn giáo đều nói tôn giáo đều cho mình là hay nhất ,linh thiêng nhất, PHẬT GIÁO thì noi trời PHẬT SINH ra tất cả, Thiên chúa giáo thì nói CHÚA TRỜI sinh ra tất cả, Hồi giáo thì nói đấng ALAN sinh ra tất cả….

  • pham van hao said,

   Tháng Sáu 30, 2017 lúc 4:41 chiều

   Ban chang hieu gi ve lich su ca. Dao cong giao den voi viet nam tu the ky 16, nam 1533. Truoc ca thoi thuc dan pháp den xam luoc nuoc ta. Ban hieu the nao la Đạo,Đạo là gi?

 10. catholism said,

  Tháng Mười 8, 2009 lúc 11:53 sáng

  Moi giao hoi deu co niem tin rieng, niem tin ko phai do cac thanh cac than ban cho ma la do tam hon cua moi nguoi tao len. Moi ton giao deu tot deu day con nguoi phai biet lam viec thien, nhung cung chi do con nguoi bien niem tin cua minh tro thanh noi am anh hay so hay cho 1 ng khac. Neu nhu cac ban tin ton giao la su gia tao thi do cung chi la niem tin cua cac ban. Neu dua theo chu nghia cua Mark-Lennin de noi chong nghich cac giao hoi, thi cha phai cac ban cung tin vao 1 dieu gi do nhu chung toi hay sao.
  Dieu khac biet giua 1 nguoi tin dao va 1 nguoi ko tin dao, do la su tin can vao dieu lanh ma nguoi ko theo dao ko the co.

 11. thanh ha said,

  Tháng Mười 25, 2009 lúc 2:09 sáng

  tin lanh khong phai la khong tin ba Maria khong dong trinh khi sanh chua Jesus.ma ba duoc Duc thanh Linh giang len de sanh ra chua Jesus
  va sau khi sanh chua Jesus ba van song voi ong Giosep…va co’ them 1 so con cai .Trong kinh thanh co viet…khi chua Jesus dang giang dao,thi nhung de tu ngai thong bao la..co me va anh em cua ngai tim den…nhung chua Jesus khong nhan
  nhu vay ba maria van duoc on phuoc …va ba la nguoi duoc D C Troi chon ra de ma` sanh ra chua Jesus chu khong phai ba la con cua ong Giosep va trong kinh thanh khong co’ cho nao nhac toi ba Maria lam phep la. hoac giang dao
  tom lai:neu noi kinh thanh la loi DCT la kim chi nam cua Thien chua Giao thi phai tin vao kinh thanh ,phai dua vao kinh thanh de ma` lam nen tang cho su tranh luan…
  mong lam thay

 12. lucky said,

  Tháng Mười Một 14, 2009 lúc 3:17 chiều

  Uhm! Thật ra thì Tin lành hoàn toàn tin rằng bà Mari vẫn còn đồng trinh khi sinh ra Chua Jesus. Nhưng vì bà Mari cũng chỉ là con người như chúng ta, bà chỉ được Đức Thánh Linh giáng trên và cho hoài thai để sinh ra Chúa Jesus! Nên bà Mari không được thờ bên TL. Bên TL chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi!

 13. HOANG DAT said,

  Tháng Mười Một 16, 2009 lúc 6:10 sáng

  Trong qua trinh xay dung tao len nhan vat trongTHIEN CHUA, luc dau thi chung 1 o quan diem, nhung khi noi den nhan vat ba MARIA thi 2 ong khong cung quan diem voi nhau, mot ong noi ba MARIA da sinh ra chua thi khong con trinh, con phe ben kia noi la ba MARIA sinh ra chua JERSU la van con trinh, chinh mau thuan nay moi bat dau chia lam 2phe theo 2 QUAN DIEM KHAC NHAU ve nhan vat ba MARIA, 1 phe thanh lap TIN LANH, ben con lai la THIEN CHUA….!

  CO VAY THOI MA CU PHAI BAN LUAN MAT THOI GIAN!

 14. Tháng Mười Một 16, 2009 lúc 6:18 sáng

  Neu co chua troi tai sao chung ta k tho chua troi ma lai phai tho nhan vat thap hon nhu JESU?

  • pham van hao said,

   Tháng Sáu 30, 2017 lúc 5:10 chiều

   Ban chua hieu nen noi vay. CGS là ngoi hai Thien Chua. Trong mau nhiem kitô giáo. 1 duc chua troi co 3ngoi; ngoi nhat là cha, ngoi hai la con, ngoi ba la thanh than. Ca 3ngoi cung 1tinh 1phep, the nen. 3ngoi cung mot chua ma thoi. Cgs là con mot Thiên Chua duoc sinh ra mà ko phai duoc tao thanh, vi loai nguoi chung ta va de cuu do chúng ta.ng da tu troi xuog boi phep Chua thanh than,da nhap the trong lòng duc nu Maria và da lam nguoi. Chiu kho hinh va mai tang, ngay thu3 song lai nhu loi Thanh kinh roi len troi. Va neu dug nhu loi kinh thanh thi CGS se tro lai de phan set ke song va ke chet. Do la ngay tan the ma cua môi nguoi.

 15. lac huu chi said,

  Tháng Mười Một 20, 2009 lúc 2:03 chiều

  moi nguoi ban luan toi co xem qua va tham khao rat ky luong, that ra toi la ben DAO PHAT , nhu vay voi van de TON GIAO thi nguoi nao tin ve cai gi thi co duoc cai nay thoi !! neu ban co niem tin vao thanh cong thi ban se duoc than cong, do cung la nhin nhan cua toi , nhung cai TON GIAO ben minh goi la DAO la duong loi de y tuong den viec lam TU THIEN, DAO DUC lam nguoi,va biet nhin thay nguoi BAT HANH minh hay CHIA SE vio ho , thi viec TON GIAO cua ai di chang nua thi cung nhu nhau thoi, cung dieu co 1 suy nghi la NHU THE NAO LAM NGUOI ……..rat mong cac ban them y kien !!

  • pham van hao said,

   Tháng Sáu 30, 2017 lúc 5:47 chiều

   Chung ta biet ngay tuan thang nam la nho nguoi cong giao. Chua troi tao dung troi day muon vat trong 7ngay day. Va chung ta dang học tap lam viec, nghi ngoi theo 1tuan le co 7ngay. Chu nhat la ngay nghi. Theo tieng Hán Việt thi Chủ co nghĩa la Chúa, nhat co nghĩa la ngay. Chu ngat co nghĩa la ngay của Chúa. Tieng Anh Sunday. Sun la chủ,day la ngay nghĩa la ngay chu. Nguoi cong giao nghỉ ngày chu nhat de den nha tho cau nguyên dâng len Chúa trời nhung vui buon, nhung toi loi ma ho pham phai qua mot tuan le va xin duoc chua troi tha thu. Chua troi la ai? Chua troi chinh la ong troi ma nguoi viet chung ta van hay goi day. Ho tho phuonh chua troi la tho phuong ong chu cua troi day, đấng cao cả nhat. Tai sao the gioi lai lay moc năm Chúa Giêsu sinh ra doi lam moc 0 de tinh thoi gian truoc va sau công nguyên? Các ban biet ko? Va tai sao ca the gioi lai mung ngay noel la ngay Chúa GS sinh ra doi ma ko chi riêng nguoi công giáo?

 16. nguoikhongtheodao said,

  Tháng Mười Một 22, 2009 lúc 5:59 sáng

  “Chủ nghỉa MARK-LENIN nói tôn giáo là sự lùa gạt! ” cái nảy là chỉ nòi riêng cho đạo Kito giáo (TCG,TL) vì lịch sữ phát triển của thế giới gắn liền với Kito giáo. từ thời CMT10 Nga trở về trước thì Kito giáo nắm chính trị ở mỗi quốc gia, sau CMT10 Nga thì nhiều nhà thờ bị tách ra khỏi nhà nước ở nhiều quốc gia.
  TCG thường dùng quyền lực và chiến tranh để bắt con người theo đạo ( Thập tự chinh) bản chất của nó là giết tất cả những người không theo đạo ( đây là điều man rợ nhất trong lịch sử loài người, tàn ác nhất, khủng khiếp nhất) hoặc dùng tiền, của cải để dụ người vào đạo “theo đạo có gạo mà ăn”. Thời kỳ sau CMT8 miền Bắc nước ta hơn 2 triệu người chết đói, đây là thời cơ thuận lợi nhất để các linh mục zụ dân vào đạo. Điều đó lý giải tại sao đa số người Bắc đều theo đạo.
  Để củng cố niềm tin cho các con chiên, các linh mục thường dùng các trò như đức mẹ hiện ra chỗ này, hiện ra chỗ nọ, đức mẹ khóc …. thật chất được phơi bày sau đó.
  TIN LÀNH còn hơn TCG nữa.
  Vì vậy TCG và TL họ bị lẽ loi giữa một đất nước truyền thống với tam giáo đồng nguyên là đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng khắng khít với nhau bao đời làm nên con người Việt Nam

 17. nam said,

  Tháng Một 27, 2010 lúc 4:00 sáng

  Tôi không hiểu tại sao người thiên chúa giáo tự cho mình là người duy nhát có đạo!
  Nếu người theo thiên chúa hỏi tôi bạn có đạo k? tôi sẽ nói tôi có đạo :đạo tặc, đạo chích(ăn cắp)….!
  ĐẠO=đạo làm người, đạo phật, đạo hồi, đạo thiên chúa, đạo chích…..

  người thiên chúa giáo đửng bá quyền tôn giáo mình là ĐẠO

 18. nam said,

  Tháng Một 27, 2010 lúc 4:04 sáng

  loài người chúng ta bị ông jesu lừa gạt

 19. Tháng Tư 21, 2010 lúc 6:54 sáng

  TIN LANH va THIEN CHUA GIAO deu la dao giet nguoi va lua gat,
  1.Chung noi yeu thuong con nguoi nhung thuc chat chung lai la ke giet nguoi hang loat, vai the ky truoc day thien chua giao ra doi chung tryuen giao khap noi tren the gioi tranh gianh tin do voi cac ton giao khac bang cach giet cac ton giao khac, giet cac bo lac, dan thuong…..tham chi chung giet cac nha khoa hoc bang cach treo co khi nha khoa hoc phat hien ra TRAI DAT HINH TRON ,ban chat cua ton giao,…

  • van anh said,

   Tháng Chín 9, 2015 lúc 2:05 sáng

   Bạn có gì để chứng minh lời bạn nói là sự thật. Mỗi người đều có tín ngưỡng riêng của mình đừng xúc phạm đến tôn giáo chúng tôi

 20. thiensutinhyeu said,

  Tháng Tư 12, 2011 lúc 4:09 sáng

  may ban lay tin do oa dau ra vay??tat cac dao tren trai dat nay neu la chan chinh thi deu mun huong con nguoi dat toi CHAN, THIEN ,MY ma thoi.vi vay khong co viec nhu cac ban da noi o tren.phai chang neu co thi do cung la tin don ma,hoac la su chia re cua cac bon phan dong ma thoi.viec cac ban co theo hay ko theo mot ton giao tin nguong nao do la quyen cua cac ban.nhung gi minh tin thi se duoc thoi.con da khong tin thi noi gi cung vay ah.

 21. thiensutinhyeu said,

  Tháng Tư 12, 2011 lúc 4:13 sáng

  neu theo cac ban noi nhu vay thi cac ban giai thich nhu the nao ve nhung nguoi theo kito giao da huy sinh ban than de bao ve,va truyen ba tin mung.va nhung viec tham sat nguoi theo dao cua chinh quyen.phai chang nhung nguoi huy sinh do bi dien???? khong khong do chinh la long tin,tin vao mot dang tao dung muon vat muon loai,tin vao duc chua troi.vi vay cac ban khong co quyen phe binh hay chi trich tin nguong ton giao cua nguoi khac

 22. kaylafw said,

  Tháng Sáu 15, 2011 lúc 8:39 chiều

  cac ban oi ! toi la nguoi tin Chua Jesus that lau lam , ca gia dinh cua toi cung the .Ho deu la nguoi co an hoc va da tim hieu rat ky ve niem tin cua minh . ban dau chung toi tin theo phat giao nhung ke tu Chua da chua lanh benh cho chu toi thi ca nha toi deu cam on Chua ma theo Chua Jesus . Chung toi rat thuong cho tat ca moi nguoi , phat giao hay thien Chua giao ….. khong he co tu tuong tranh cai , vi tat ca deu la con cua Chua ca.Chung toi tin tuong rang ngay tan the den gan lam , toi phai chuan bi de gap Chua yeu dau cua toi ….. con ban thi sao?? ban co chuan bi de minh nhap thiep bang hay dau thai chua? neu cho toi lua chon thi toi thich song ma len thien dang thoi …..do la con duong hanh phuc nhat … neu ban co nhung y nghi ghanh ghet Chua Jesus thi Ngai van yeu thuong ban ma cau thay cho ban do , toi cung vay, chung toi yeu men ban !

  • pham van hao said,

   Tháng Sáu 30, 2017 lúc 6:21 chiều

   “….Tô-ma… vi da thấy Thầy,nen anh tin. Phuc thay nhung nguoi khong thay ma tin !” (Ga 20,27.29)

 23. THIÊN CHÚA GIÁO CON BÀI CỦA CHÍNH NGƯỜI THIÊN CHÚA. said,

  Tháng Bảy 24, 2011 lúc 8:08 sáng

  tôi nghĩ một đạo đều dạy người ta đên sự tốt lành cả,nói về đạo thiên chúa thấy người ta nói bao nhiêu là sự bác ái yêu thương vậy mà sao con người thiên cháu giáo nhất là những con người thiên chúa giáo phương tây lại làm ngược lại những lời mà người ta nói là điều dạy của cháu nhỉ,ngày nay tôi vẫn thấy có sự lợi dung vào tôn giáo thiên chúa của những người thiên chuachống phá lại nhà nước việt nam xẫ hội chủ nghĩa,tôi thiết nghĩ như vậy thì người thiên chúa coi cháu là tất cả mà làm như vậy thì khác nào coi chúa và đạo của mình là một con bài để cho mình lợi dụng,,đất nước việt nam là đất nước đa tôn giáo,chẵng lẽ người thiên chúa muốn toàn bộ đất nước việt nam này là một đất nước thiên cháu giáo,nếu như vậy thid đất nước việt nam sẽ không con là đất nước việt nam nữa rồi,lúc đó con người việt nam sẽ như là phương tây chứ không phải là con người châu á nữa,,đạo thiên cháu với sự tin tưởng vào chúa trời và coi chúa trời là tất cả thế nhưng đạo thì vẫn là đạo màn thôi,đạo đén đất nước việt nam thì vẫn phải tôn trong pháp luật của việt nam,trong bao nhiêu vụ người thiên cháu đòi đất thì tại sao người thiên chúa không nghĩ rằng mấy mảnh đất đó ngày xưa là đất của nhà phật mà chính bọ pháp xâm lược đã chiếm đất nhà phật để xây dựng nhà thờ mà trong khi đó bọn pháp là bọn xâm lược không thể có quyền làm như thế được,ngày chính quyền đất nước việt nam có quyền quản lý những mảnh đất đó,hị không giao lại cho nhà phật thì cũng không cần phải giao lại cho thiên chúa,đó là điều tất nhiên vì những nhà thờ đó là của bọn xâm lược việt nam xây lên đáng lý phải phá đi để trả thù bọn xâm lược dám xâm phạm mới đúng vậy mà người thiên chúa lại cầu ngưỵưn dựng thánh giá trưeo ảnh đòi đất có phải là phi lý lắm không,dựa vào gì chứ….thiết nghĩ những sự kiện đó có sự dính líu vào của những người thiên chúa có quyền lực,,ttoii thấy đạo thiên chúa giônmgs như là một bộ máy quyền lực hơn chứ không phải là một đạo nữa,,,ở phật giáo một chùa có một trụ trì với quyền lực ngang bằng nhau,nho giáo thì mỗi nước có một vua,còm như đạo thiên chúa thì chỉ có một vua mà quyền lực cao hơn cả một vị nguyên thủ quốc gia đó,vậy nếu có khi nào mà ông giáo hoàng của đạo thienn chúa kêu gọi một đất nước đứng lên phản lại nhà nước của họ thì họ cũng làm sao………………

  • pham van hao said,

   Tháng Sáu 30, 2017 lúc 6:46 chiều

   Ban hieu gi ve duc giao hoang cua nguoi cong giao? Tai sao dao cong giao lai co 1duc giao hoang,nhiem vu cua duc giao hoang là gi?

 24. Ten la tui said,

  Tháng Mười Hai 13, 2012 lúc 8:04 sáng

  Noi den to tien ong ba. Ho den tu dau? ” La do quyen nang cua Thien Chua”. Con 1diem nua, noi la “nguoi ta bat thu dep hinh anh va su tho cung ong b”. Day, co the luc bay gio ngon ngu bat dong nen suy nghi – hieu sai lech nen nghi la bi cam doan de ep tin Chua chang?…chu xua nay toi chua thay giao hoi cong giao ep buoc ai gia nhap dao ca! Con ai noi Thien Chua Giao la con bai gi do, xin loi anh hay la chi dang sinh song o dau…?se noi tiep….

 25. khongnentindao said,

  Tháng Mười 3, 2013 lúc 8:24 sáng

  dao gj thj cung la dao ca thoi nhung ma mjnh la nguoi viet ma chu dau phai phuong tay dau dau

 26. khongnentindao said,

  Tháng Mười 3, 2013 lúc 8:26 sáng

  dao ai nay giu thoi /rieng toi thj toi chi tin tuong vao nguoi than cua toi thoi chu hoan toan k tjn vao nao het/wan trong la ban than mjnh song the nao thoi chu dao nao cung khong wan trong

  • pham van hao said,

   Tháng Sáu 30, 2017 lúc 7:07 chiều

   Dao la con duong de huong dan tam hon con nguoi di toi nhung hanh phuc tot dep huong toi cai goi là chan thiên my. Vay ma ten ban ghi la ko nen tin dao. Thanh ra ban la nguoi vua la vo than lai con vo dao. Ko co duong huong ban se rat re dan den bơ vuc, hô sâu cua cai ac,cai xau.
   Den

 27. Thanh dam said,

  Tháng Mười 15, 2017 lúc 8:19 sáng

  Con rat nhieu khac biet nhu khong tho anh tuong,khong tin thuyet luyen toi, khong tin bien the thuyet ve tiec thanh,khong tho cac thanh vi cac viec ay kinh thanh khong he day den,kinh thanh la tham quyen tuyet doi chu khong phai la giao hoi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: